روش تولید و مراحل نصب یونولیت سقفی

در هنگام ساختمان سازی، هنگامی که نوبت به سقف ساختمان می رسد باید عوامل و نکات زیادی را مد نظر قرار داد و آن ها را رعایت کرد. امروزه هر چه که یک ساختمان سبک تر و عایق تر باشد از نظر مهندسی مقاوم تر و مناسب تر می باشد و همچنین خواهان بیشتری دارد. […]